Anasayfa

Çağımızda, katılımcı yönetim anlayışının öne çıkması; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum veya kuruluşlarda sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurulabilmesi; basın-yayın kuruluşları ile sürekli bilgi alışverişi sağlanması, kamuoyu ile ilişkilerde olumlu imaj algısı ve şeffaflık gibi değerler, kurumlarda Basın ve Halkla ilişkiler çalışmalarının önemini daha fazla arttırmıştır.

Üniversite bünyesinde bir Rektörlük birimi olarak faaliyet gösteren Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, kurumun diğer birimleri ile Rektörlük aracılığıyla ilişki kurar ve çalışmalarını Rektörlük adına yürütür. Çalışmalarının ağırlık merkezini, ‘’bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, tanıtım, haber ve bilgi derleme ile bilgi alışverişi’’ oluşturur.

Üniversitemiz Rektörlüğü, Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Biriminin temel amacıBölgemiz ve ülkemizin genç, dinamik bir yükseköğretim kurumu olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini; ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin öncüsü yapmak, aynı zamanda Üniversitemizin, ‘’Anadolu’da bir dünya Üniversitesi’’ olma hedefine ulaşmasına katkı sağlamaktır.